REWOLUCYJNE ZMIANY W PROGRAMI MdM

Rewolucyjne zmiany w programie MdM wchodzą w życie. Będzie większe wsparcie i mniej zakazów

Możliwość zakupów na rynku wtórnym, bardzo wysokie dopłaty bez limitów rodzin z co najmniej trójką dzieci, dofinansowanie dla powierzchni zaadaptowanych na lokale mieszkalne - to najważniejsze zmiany w programie "Mieszkanie dla Młodych", które dziś wchodzą w życie. Daje to szansę dla mieszkańców małych miejscowości,

Program "Mieszkanie dla młodych" (MdM) umożliwia dofinansowanie wkładu własnego dla osób do 35 lat, kupujących własne mieszkanie na rynku pierwotnym i wtórnym. Rodziny wielodzietne, wychowujące przynajmniej 3 dzieci mogą kupić mieszkanie bez ograniczeń wiekowych, a kupowane mieszkanie może być kolejnym lokum, poprawiającym warunki mieszkaniowe.

Dofinansowanie dla singli i rodzin bezdzietnych wynosi 10 proc. wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji. Dla osób i rodzin wychowujących: jedno dziecko wynosi 15 proc., dla rodzin wychowujących dwoje dzieci - 20 proc., a dla rodzin z przynajmniej 3 dzieci - 30 proc.

Jeśli beneficjent programu MdM kupi mieszkanie w cenie niższej od wartości przeciętnych na danym terenie, realna pomoc państwa może pokrywać większą część ceny niż 10-30 proc.

Dopłatą może być objęte maksymalnie 50 m?, natomiast samo mieszkanie nie może być większe niż 75 m? w przypadku lokalu mieszkalnego lub 100 m? w przypadku domu jednorodzinnego. W przypadku rodzin posiadających co najmniej troje dzieci dopłatą objęte jest maksymalnie 65 m?, a limity maksymalnej powierzchni to dla mieszkania - 85 m? i dla domu 110 m?.

Dodatkowe wsparcie - w postaci spłaty części kredytu - przewidziano dla osób i rodzin, które skorzystały z programu MdM, a w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania liczba dzieci zwiększy się o trzecie lub kolejne po trzecim dziecko. To wsparcie może być udzielone tylko raz. Spłata części kredytu wyniesie 5 proc. kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu własnego.

Dopłatę możesz obliczyć mnożąc powierzchnię w m? kupowanego mieszkania lub domu (ale nie więcej niż 50 m? lub 65 m?) przez wskaźnik, który ogłasza dla danej lokalizacji Bank Gospodarstwa Krajowego. Wskaźnik przeliczeniowy ustalany jest odrębnie dla trzech rodzajów lokalizacji, jako:

  • średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa - w przypadku tych miast,
  • średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku tych gmin,
  • średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120 proc. wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Systemem pomocy państwa objęta jest także budowa mieszkania w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. lub zgłoszenia budowy. Po zakończeniu obowiązywania ustawy uprawniającej do ubiegania się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych (z zachowaniem praw nabytych do dokonywania odliczeń w kolejnych latach) prawo do zwrotu takich wydatków nadal zachowali młodzi ludzie budujący swoje pierwsze mieszkanie (dom jednorodzinny lub - w wyniku nadbudowy lub przebudowy budynku - również lokal mieszkalny). Zwrot dotyczy części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc., a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podstawową stawką VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę (nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.) lub dokonania zgłoszenia budowy do 30 września 2018 r. W przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu wydatków dotyczy łącznie obojga małżonków.

Ustawa przyniosła również ważne zmiany dla rynku najmu - najem okazjonalny mogą oferować także firmy.

Program obowiązuje w latach 2014-2018.

Żródło:

https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/polityka-mieszkaniowa/mieszkanie-dla-mlodych/o-programie/


Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.